''' நாளை என்பதில்லை நரசிம்மனிடத்தில் '''

About SLN Temple Temple NEWS Swathi Table

   This great temple of Sri Lakshmi Narasimhar Temple is located about 55 km from Chennai and 21 km from Arakkonam, in Narasingapuram, Thiruvallur, The temple is dedicated to Hindu deity Narasimha, who is avatar of Vishnu and his consort Lakshmi. From the days of glory and grandeur that prevailed in South India the temple of Lakhsmi Narasimha at Narasingapuram still boasts the era of Cholas and Vijayanagara Rayas. The Lakshmi Narasimha Temple is situated in the village of Narasingapuram believed to be named after the temple.New URL
http://www.srilakshminarasimha.com.co.in
"Nithiya Poojas Katali" one day pay Rs.5000
சுவாதி & திருமஞ்சனம் நடைபெறும் நாட்கள்


மாதம்
தேதி
தினம்
சித்திரை 07 20.04.2019சனிக்கிழமை
வைகாசி 317.05.2019வெள்ளிக்கிழமை
வைகாசி 3
17.05.2019
நரசிம்ம ஜெயந்தி
வைகாசி 31 14.06.2019வெள்ளிக்கிழமை
ஆனி 26 11.07.2019வியாழக்கிழமை
ஆடி 22 07.08.2019 புதன்கிழமை
ஆவணி 18 04.09.2019புதன்கிழமை
புரட்டாசி 14 01.10.2019செவ்வாய்க்கிழமை
ஐப்பசி 11 28.10.2019 திங்கட்கிழமை
கார்த்திகை 925.11.2019திங்கட்கிழமை
மார்கழி 6 22.12.2019ஞாயிற்றுக்கிழமை
தை 4 18.01.2020சனிக்கிழமை
மாசி 3 15.02.2020 சனிக்கிழமை
மாசி 30 13.03.2020 வெள்ளிக்கிழமை
பங்குனி 27 09.04.2020வியாழக்கிழமை
கார்த்திகை 8 24.11.2019 அன்ன கூட்ட உற்சவம்

 Designed ,Developed and Maintained by :Crystal Team